حضور دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه در اردوهای جهادی

حضور دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه در اردوهای جهادی

حضور دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه در اردوهای جهادی به گزارش پایگاه مذهبی دارالشیعه؛  اردوهای جهادی دانشجویی سال ۱۳۹۴ شهرستان ساوه با همکاری دانشگاه های این شهرستان؛ در سه زمینهء پزشکی ؛ عمرانی و فرهنگی در مناطق محروم بخش نوبران و غرق آباد برگزار گردید.   استقبال دانشجویان از اردوهای جهادی با توجه به شناسایی صورت گرفته […]

ادامه مطلب ...