راههای برخورد با افراد بد دهن

راههای برخورد با افراد بد دهن

راههای برخورد با افراد بد دهن بددهنی و هرزه گویی از خصایص زشت افراد فاسد، عاجز، ناتوان و بی منطق است   افراد سفیه بی خرد، در برخورد با مردم چون از منطق و کلام درستی برخوردار نیستند و از دادن جواب صحیح عاجز هستند، بی پروا دهان را باز می کنند و زبان خویش […]

ادامه مطلب ...