بهشاد بهرامی :افزایش آلودگی هوا و کمبود سرانه فضای سبز شهری به دلیل دست اندازی برخی از متخلفان به عرصه سبز پایتخت با هدف کسب سود حداکثری ازساخت وساز در این فضاها، اعضای پارلمان محلی پایتخت را بر آن داشته تا از طریق افزایش پنج برابری جریمه قطع درختان، هزینه تجاوز به فضای سبز و خاصیت بازدارندگی این جریمه را بالا ببرند. این در حالی است که برخی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند: این میزان جریمه باز هم نمی تواند خاصیت بازدارندگی داشته باشد.

به گزارش «بلدیه» اخیرا شورای شهر تهران اصلاحیه مصوبه جریمه قطع درختان را در دستور کار خود قرار داده است که بر مبنای جریمه قطع درختان از حداقل ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (پنج برابر) افزایش پیدا کند. به گفته اعضای شورای شهر علت اصلی اصلاح این مصوبه ناکارآمد شدن مبلغ جریمه در مقابل ارزش افزوده ساخت وساز برای مالکان است که عملا مالکان را به تخلف ترغیب می کند.

مطابق با مصوبه عوارض قطع درختان که از ابتدای سال ۸۶ شهرداری تهران موظف به اجرای آن در سطح شهر تهران بوده است(و تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته است) جریمه قطع درخت متناسب با محیط بن درختان به‌طور میانگین بین ۳۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. اعضای شورای شهر تهران معتقد هستند با توجه به سود بالای ساخت‌وساز هم اکنون این رقم جریمه خاصیت بازدارندگی خود را برای مالکان در تغییر کاربری فضای سبز ملک خود به مسکونی یا تجاری از دست داده است از این رو یک فوریت طرح اخذ عوارض از درختان و فضای سبز را در دستور کار خود قرار دادند تا با افزایش رقم جریمه ناشی از قطع درختان مالکان را از تخریب فضای سبز و قطع درختان بازدارند.

براساس مصوبه سال ۸۵ شورای شهر تهران شهرداری تهران موظف است برای قطع هر اصله درخت با محیط بن (قطر تنه درخت) تا ۵۰ سانتی‌متر ۳۰۰ هزار تومان از متخلف دریافت کند. در صورتی که محیط بن درخت بین ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر باشد علاوه بر ۳۰۰ هزار تومان باید بابت هر سانتی‌متر مازاد ۳۰ هزار تومان دریافت کند.

طوری که برای درختی با قطر یک متر باید رقمی معادل یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جریمه پرداخت شود.  طبق بند سه این مصوبه هر اصله درخت با محیط بن بیش از یک متر علاوه بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جریمه به ازای هر یک سانتی‌متر اضافه مبلغ ۶۰ هزار تومان جریمه دریافت می‌شود. در تبصره یک این مصوبه آمده است: در صورت قطع درختان، چنانچه در همان محل، به تعداد و میزان مجموع محیط بن درختان قطع شده، درخت کاشته ‏شود، اخذ عوارض فوق‌الذکر منتفی است. مگر اینکه تعداد و بن درختان جدید از تعداد و بن درختان قطع شده، کمتر باشد که در این صورت ‏مابه‌التفاوت آن، طبق بندهای فوق‌الذکر اخذ می‌شود.

محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و پیشنهاد دهنده این اصلاحیه در باره مصوبه به «بلدیه» گفت: در ۸ سال گذشته به رغم افزایش مداوم نرخ تورمی عمومی کشور، جرایم مربوط به قطع درختان با وجود آنکه از اختیارات شورای شهر بوده اما افزایش نداشته است. با توجه به مشکلات زیست محیطی شهر تهران و رویکرد شورای شهر چهارم نسبت به صیانت از باغات و درختان شهر تصمیم گرفته بازنگری در نرخ جرایم قطع درختان به صورت یک طرح مورد بررسی قرار گیرد.

او با اشاره به پیشنهاد پنج برابر شدن رقم جریمه قطع درختان اظهار کرد: این پیشنهاد با استقبال سایر اعضای شورا به ویژه کمیسیون سلامت مواجه شد البته در حال حاضر کمیسیون هفت باغات جرایم بالاتر از نرخ کنونی را در نظر می گیرند از این رو برخی از اعضای نیز پیشنهاد کردند رقم جریمه بیش از پنج برابر افزایش کند.

سالاری تصریح کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری نیز براین موضوع تاکید دارند که با افزایش محیط بن درخت، به دلیل ارزشمند بودن درختان رقم جریمه ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند.

او تاکید کرد: البته این طرح به این معنی نیست که باغات و درختان را از بین ببریم و سپس برای آن جریمه درنظر بگیریم.

 سرچشمه بروز تخلف در حوزه باغات

محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران به «بلدیه» اظهار کرد: نقشه راه ما در خصوص عمل در حوزه باغات طرح جامع و تفصیلی شهر تهران است. در جریان تهیه طرح تفصیلی یکی از الزامات اولیه آن بود که در این طرح تثبیت فضاهای سبز و باغات در پهنه سبز دیده شود اما چنین الزامی مغفول مانده است. به عبارت دیگر در طرح جامع و تفصیلی باید کاربری تمامی باغات با عنوان کاربری فضای سبز و پارک عمومی دیده می شد اما چنین نشد.

او ادامه داد: علاوه بر این در زمان بررسی مغایرت های طرح تفصیلی مواردی مشخص شد که در برخی مناطق شهر تهران زمین های بایر با کاربری سبز تعیین شده است که پس از مدتی در کمیسیون ماده پنج به کاربری مسکونی یا تجاری تغییرکاربری دادند. بهترین نمونه آن بوستان مادر است. بنابراین اشکال اصلی بروز تخلفات در حوزه باغات مغایرت های طرح جامع و تفصیلی است.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اشکال عمده این است که وقتی قانونی به تصویب می رسد بعد از آن به قدری ضابطه و ماده و تبصره تصویب می شود که اصل قانون حذف می شود و زیر سوال می رود.

او با اشاره به اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از فضای سبز گفت: از دیدگاه من اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از فضای سبز تاثیری در بازدارندگی مالکان از تخریب فضای سبز و باغات ندارد. به نظر من درخت مثل یک انسان جان دارد بنابراین هیچ نوع تعرفه ای را برای قطع درخت نمی توان پذیرفت.

انتهای پیام/

Related Posts :