سلام خدمت دوستان دارالشیعه

تا بحال به این فکر کردید که خدا چقدر بزرگه؟؟

چند وقت پیش مطلبی رو دیدم که هیچ ارتباطی با خداوند و مسائل اعتقادی نداشت اما من این مطلب رو با یک دید دیگه ای بازدید کردم و فکر میکنم با این تصاویر بشه تا حدودی عظمت و ناچیزی خودمون رو درک کنیم.

 

…با دیدن این مطلب دیگر چیزی از غرور و تکبر برای انسان باقی نمی ماند

تصویر شماره یکعظمت و بزرگی خداوند چقدر است؟؟

 

تصویر شماره دوعظمت و بزرگی خداوند چقدر است؟؟

 

تصویر شماره سهعظمت و بزرگی خداوند چقدر است؟؟

 

تصویر شماره چهارعظمت و بزرگی خداوند چقدر است؟؟

 

تصویر شماره پنجعظمت و بزرگی خداوند چقدر است؟؟

و اما شما کجای تصویر بالا قرار دارید؟

غرور و تکبر انسان در مقابل خداوند

لازم به توضیح و تبیین است که در این پست منظور نویسنده از عظمت و بزرگی خداوند؛ همان قدرت و توانایی خداوند در آفرینش و اداره عالم هستی بوده است.
خداوند تا چه حد بزرگ است؟

منبع : darolshieh.net

Related Posts :